Portrét Nadpis
Osobní profil
Aktuálně
Moje práce
Volební obvod
Kontakt
Návštěvy volebního obvodu

Seznam obcí

Choceň - 23. října 2002
Podvečer a večer 23. října 2002 věnoval senátor František Bartoš obyvatelům Chocně. Jeho pozvání k návštěvě města přijal i ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády ČR Cyril Svoboda. Nejprve společně s předsedou MO KDU-ČSL Pavlem Brokešem položili kytici karafiátů k pomníku T. G. Masaryka, poté navštívili místní domov důchodců, kde pobesedovali s jeho klienty a všem včetně personálu věnovali růži. Po krátké procházce městce před budovou Orlického muzea položili rovněž kytici karafiátů k pomníku obětem válek a následně se ve velkém sále muzea uskutečnila beseda na téma Evropská unie a my, které bylo přítomno přes 70 občanů města. Mezi hosty setkání byli mimo jiné i hejtman Pardubického kraje Roman Línek, vicehejtman Královéhradeckého kraje Vladimír Derner a předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe Věra Luxová.
Choteč - 18. října 2002
V obci Choteč se senátor František Bartoš zúčastnil na akci obcí sdružených v mikroregionu Loučná - večera na poděkování dobrovolným hasičům, kteří pomáhali při letošních záplavách.
Choceň - Hemže - 20. října 2002
Koncertu mladých umělců ve zcela zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hemžích u Chocně se 20. října 2002 na pozvání Věry Luxové, předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Josefa Luxe, zúčastnil kromě jiných hostů i senátor František Bartoš.
Týniště nad Orlicí - 20. října 2002
V kulturním domě v Týništi nad Orlicí v neděli 20. října 2002 odpoledne se senátor František Bartoš zúčastnil křtu cédéčka Mladého týnišťského big bandu, který si v letošním roce připomíná 10 let svého trvání.
Chvojenec - 19. října 2002
Vítání nových občánků obce a besedy s důchodci v sobotu odpoledne 19. října 2002 na pozvání starostky obce Jaroslavy Píšové byl přítomen i senátor Bartoš.
Choteč - 18. října 2002
V obci Choteč se senátor František Bartoš zúčastnil na akci obcí sdružených v mikroregionu Loučná - večera na poděkování dobrovolným hasičům, kteří pomáhali při letošních záplavách.
Ráby - 17., 18. října 2002
U příležitosti ukončení I. etapy rekonstrukce provozu Vzdělávacího a informačního centra Sdružení obcí pod Kunětickou horou v Rábech se senátor František Bartoš zúčastnil slavnostního zahájení provozu tohoto centra. Následně další den, tj. 18. října 2002, se opět v prostorách Vzdělávacího a informačního centra konalo za přítomnosti starostů obcí volebního obvodu 48 z okresu Pardubice a Ústí n. Orl. přátelské setkání těchto starostů se senátorem Františkem Bartošem a předsedou Senátu Petrem Pithartem. Setkání byl rovněž přítomen hejtman Pardubického kraje Roman Línek spolu se svým zástupcem Michalem Rabasem a místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček.
Rokytnice v Orl. h. - 14. října 2002
V Rokytnici v Orlických horách se zúčastnil senátor František Bartoš v pondělí 14. října 2002 v areálu základní školy slavnostního symbolického položení základního kamene investiční akce "rekonstrukce a dostavba ZŠ v Rokytnici v Orlických horách".
Choceň - 11. října 2002
Nejen příprava návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody dne 23. října 2002 v Chocni byla důvodem výjezdu senátora Bartoše. Především zde uskutečnil na pozvání ředitelky Brigity Plaché slíbenou návštěvu v zařízení sociální péče - domově důchodců. Toto nedávno rekonstruované zařízení si senátor nejen prohlédl, ale s ředitelkou diskutoval i o tématech, která se domova důchodců týkají (rozpočet, čekací lhůty, personální obsazení a pod.).
Opatovice nad Labem, Hradec Králové, Vamberk - 4. října 2002
V dopoledních hodinách v Elektrárnách Opatovice nad Labem za účasti ministra pro životní prostředí ČR Libora Ambrozka, hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a dalších osobností byl senátor František Bartoš přítomen jednání, které mělo za cíl kromě jiného seznámit přítomné se způsobem využití rekultivovaného území - úložiště popílku u obce Dříteč, které by se mělo změnit v golfové hřiště. Odpoledne se na Krajském úřadě v Hradci Králové účastnil senátor Bartoš spolu s ministrem dopravy ČR Milanem Šimonovským, poslancem Královéhradeckého kraje Jiřím Hanušem a zástupci Krajského úřadu v čele s hejtmanem Pavlem Bradíkem jednání o dostavbě dálnice D 11 až na hranice s Polskem. Po tiskové konferenci, která se konala v sídle krajské organizace KDU-ČSL v Hradci Králové, navštívil ministr dopravy Milan Šimonovský za doprovodu senátora Bartoše a poslance Hanuše Vamberk, kde je starosta Městského úřadu Jiří Mazúch spolu s dalšími představiteli města informoval o dopravní situaci ve městě a o budované 2. části obchvatu směrem na ®amberk.
Vamberk - 3. října 2002
V tento den se na pozvání ředitele firmy Strabag Rychnov n. Kn. Vladislava Fišera zúčastnil senátor Bartoš slavnostního zahájení 2. části obchvatu na silnici I/11 ve Vamberku.
Sezemice - Veská - 1. října 2002
Výtěžek z dobrovolného vstupného na koncert Filharmonie Hradec Králové pořádaný dne 14. září 2002 v kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou senátorem Františkem Bartošem a KDU-ČSL ve výši Kč 12 600,-- předal senátor osobně při návštěvě Dětského centra Veská u Sezemic jeho primářce MUDr. Drahomíře Peřinové.
Borohrádek, Záměl, Moravany - 28. září 2002
V sobotu na svátek svatého Václava byl senátor František Bartoš přítomen nejprve v Borohrádku na znovuotevření městského kina, poté se v Záměli zúčastnil v kostele sv. Marka svěcení obecních symbolů a následně navštívil Moravany, kde se konala akce zvony pro seniorcentrum.
Skuhrov nad Bělou, Solnice - 27. září 2002
Slavnostnímu otevření dostavby areálu Základní školy v Solnici současně s rekonstrukcí a dostavbou tělocvičny a zázemí včetně odborných učeben v Základní škole ve Skuhrově nad Bělou byl v pátek dne 27. září 2002 za účasti starosty města Solnice Ladislava Kubíčka, starosty obce Skuhrov nad Bělou Bc. Vladimíra Bukovského a zástupce generálního ředitele VCES Východočeská stavební a. s. Mgr. Martina Baška přítomen i senátor František Bartoš.
Horní Ředice, Horní Jelení - 24. září 2002
Pozvání starosty obce Horní Ředice Ing. Jiřího Kosla na předání ocenění Vesnice roku 2002 v krajském kole Pardubického kraje, které obec získala, přijal do sálu restaurace u Červinků v Horních Ředicích senátor MVDr. František Bartoš, I. zástupce hejtmana Pardubického kraje Ing. Michal Rabas, radní Pardubického kraje Ing. Petr Šilar a další hosté. Následně se senátor i s dalšími hosty zúčastnili v Horním Jelení slavnostního předání 24 bytů z celkových 124 dokončených firmou BW Stavitelství.
Olešnice v Orl. h., Orlické Záhoří, Neratov, Rokytnice v Orl. h., Rychnov n. Kn. - 23. září 2002
Hlavním cílem návštěvy ministra zahraničních věcí a vicepremiera vlády ČR JUDr. Cyrila Svobody, která se uskutečnila na pozvání senátora Františka Bartoše, bylo seznámit se s problematikou hraničních přechodů v regionu Orlických hor, jmenovitě Olešnice v Orlických horách - Kociol a Orlické Záhoří - Mostowice.
České Meziříčí - 14. září 2002
Slavnostní mše pořádané u příležitosti oslav 700 let obce České Meziříčí se na pozvání starosty obce Josefa Panenky kromě dalších významných osobností zúčastni i senátor volebního obvodu 48 František Bartoš.
Rychnov nad Kněžnou - 14. září 2002
Pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Petra Pitharta v kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou v sobotu v podvečer přednesla Filharmonie Hradec Králové v předpremieře opus 69 Antonína Dvořáka Svatební košile. Následně při číši vína na Kolowratském zámku poděkoval senátor František Bartoš přítomným pozvaným za spolupráci, které se mu během jeho funkčního období v letech 1996 - 2002 od nich dostalo.
Kvasiny, Borohrádek - 6. září 2002
Na pozvání ředitele ÚSP Kvasiny Oldřicha Štěpánka senátor Bartoš navštívil v pátek 6. září 2002 turnaj mentálně postižených z východočeského regionu, který v areálu volejbalového klubu Auto Škoda Kvasiny pořádal ÚSP již šestým rokem; následně byl přítomen na pozvání ředitele Mgr. Jindřicha Vašíčka i na dni otevřených dveří v Domově důchodců v Borohrádku.
2. září 2002 - Choceň, Borohrádek
Zahájení nového školního roku byl senátor František Bartoš přítomen nejprve na Obchodní akademii v Chocni, kde se sešel krátce před začátkem vyučování s celým učitelským sborem; následně v Borohrádku na Základní škole T. G. Masaryka navštívil ředitele školy a jeho zástupkyni.
31. srpna 2002 - Bačetín, Olešnice
V sobotu 31. srpna 2002 se senátor František Bartoš zúčastnil nejprve v obci Bačetín slavnostního předání chodníků do užívání, následně byl v Olešnici přítomen setkání s občany obce.
29. srpna 2002 - České Meziříčí
Poklepáním na základní kámen senátor František Bartoš oficielně zahájil ve čtvrtek 29. srpna 2002 za účasti starosty obce České Meziříčí Josefa Panenky výstavbu domu s pečovatelskou službou.
25. srpna 2002 - Býš»
V neděli 25. srpna 2002 se senátor Bartoš zúčastnil slavnostního večera při příležitosti 75. výročí otevření Kulturního domu.
24. srpna 2002 - Čermná nad Orlicí
Oslav u příležitosti 660 let od založení obce Čermná nad Orlicí v sobotu dne 24. srpna 2002 byl přítomen kromě jiných hostů i senátor František Bartoš.
17. srpna 2002 - Skuhrov nad Bělou
Přímým účastníkem vyhlášení "Svobodné spolkové republiky podorlické" ve Skuhrově nad Bělou byl i senátor František Bartoš.
27. července 2002 - Chvojenec
Dne 27. července 2002 se senátor Bartoš zúčastnil v Chvojenci Memoriálu Josefa Kloučka v kopané.
20. července 2002 - Deštné v Orlických horách
V kostele svaté Máří Magdalény v Deštném v Orlických horách se senátor Bartoš za účasti dalších významných hostů zúčastnil mše svaté konané u příležitosti slavnostního vysvěcení obecních symbolů - praporu a znaku.
30. června 2002 - Pohoří, Rybná nad Zdobnicí
Mše svaté u příležitosti 100 let od založení kostela svatého Jana Křtitele se v neděli 30. června 2002 v Pohoří zúčastnil kromě dalších hostů zúčastnil i senátor František Bartoš, po té byl přítomen na zahajovacím koncertu IV. ročníku Rybenského hudebního léta v kostele svatého Jakuba v Rybné nad Zdobnicí.
29. června 2002 - Rokytno
V sobotu 29. června 2002 se senátor František Bartoš zúčastnil v Rokytně oslav u příležitosti 120. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů.
28. června 2002 - Vamberk, Rychnov nad Kněžnou
Senátor František Bartoš byl v pátek 28. června 2002 přítomen zahájení Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku a následně se v Rychnově nad Kněžnou zúčastnil slavnostního zahájení IX. ročníku Poláčkova léta.
21. června 2001 - Holice
Na pozvání ředitele školy se spolu s dalšími představiteli města, okresu a kraje zúčastnil senátor Bartoš slavnostního shromáždění u příležitosti výročí 50 let od založení zdejší Střední průmyslové školy automobilní.
Dále jednal ve firmě Feifer - kovovýroba, spol. s r. o. s ředitelem a zároveň od 21. června 2001 i majitelem společnosti ing. Pavlem Feifrem. Projednávanými tématy byly především nezaměstnanost a zaměstnanost, regionální hospodářské komory a krajská rozvojová agentura.
13. června 2002 - Dašice
Dne 13. června 2002 se senátor Bartoš zúčastnil jednání Městského zastupitelstva v Dašicích.
8. června 2002 - Kvasiny, Čeperka
V sobotu dne 8. června 2002 navštívil senátor Bartoš v dopoledních hodinách Kvasiny u příležitosti Dne otevřených dveří v závodě Škoda Auto, v odpoledních hodinách se v obci Čeperka zúčastnil oslav u příležitosti 225 let od založení obce a 120. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů.
25. května 2002 - Potštejn
V sobotu 25. května 2002 se senátor František Bartoš zúčastnil zahradní slavnosti u příležitosti oslav 50. výročí založení Dětského domova v Potštejně.
18. května 2002 - Olešnice u RK
V sobotu 18. května 2002 se senátor František Bartoš zúčastnil oslav u příležitosti 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Olešnici.
11. května 2002 - Podbřezí
V zámecké kapli v Podbřezí se za přítomnosti dalších hostů senátor Bartoš zúčastnil posvěcení základního kamene na výstavbu 21 bytových jednotek.
6. května 2002 - Borohrádek, Dobruška, Kostelec n. Orl., Rychnov n. Kn., Hradec Králové
Společným projednávaným tématem na Městských úřadech v Borohrádku, Dobrušce, Kostelci nad Orlicí a Rychnově n. Kn. a Krajském úřadu v Hradci Králové byla připravovaná II. etapa reformy veřejné správy.
1. května 2002 - Čeperka
Mezi diváky v prvomájové Čeperce na 2. ročníku soutěže sborů dobrovolných hasičů Sdružení obcí pod Kunětickou horou nazvané "Údernická lopata" byl i senátor za část pardubického okresu František Bartoš.
22. dubna 2002 - Choceň
Městský úřad, Základní školu M. Choceňského a rehabilitační centrum SAN-LUCA navštívil senátor František Bartoš za účelem získání bližších informací ohledně uvažované výstavby hydraulického výtahu v ZŠ.
8. dubna 2002 - Kvasiny
Dne 8. dubna 2002 se v Kvasinách senátor František Bartoš zúčastnil slavnostního zahájení výroby vozů Superb.
3. dubna 2002 - Rokytno
Další besedy se členy místní organizace svazu důchodců se senátor František Bartoš zúčastnil dne 3. dubna 2002 v Rokytně.
26. března 2002 - Býš»
Spolu s dalšími hosty se dne 26. března 2002 senátor Bartoš seznámil s přípravou a realizací bytové výstavby v Býšti a zároveň poklepal na základní kámen zahajované výstavby 18 obecních nájemních bytů v Býšti - Hoděšovicích.
19. března 2002 - Borohrádek
V Základní škole T. G. Masaryka jednal senátor František Bartoš s ředitelem školy Mgr. Karlem Přibylem o možnosti pomoci při navázání spolupráce se školou v polských Cieplowodách přes Euroregion Glacensis. Dalšími body jednání byla právní subjektivita škol, kterou zdejší ZŠ má a ředitel si tuto formu velice chválí, a zkušenosti s projektem "Internet do škol".
19. března 2002 - Ráby
Obec Ráby byla další obcí, kterou senátor František Bartoš navštívil v rámci dalšího výjezdu do pardubické části svého volebního obvodu. Zde jej na Obecním úřadě jeho starosta Jiří Hille a starosta Obecního úřadu Staré Hradiště Pavel Vrátil nejprve seznámili s problematikou obcí, následně diskutovali o Sdružení obcí pod Kunětickou horou, jejímiž členy jsou (kromě dalších 13 obcí a 4 právnických osob) i obě obce. Poté si společně prohlédli výstavbu nového hřiště v Rábech a navštívili Kunětickou horu, kde jim odborný výklad přednesl zdejší kastelán Miloš Jiroušek. Na závěr výjezdu se senátor zúčastnil 16. zasedání rady Sdružení pod Kunětickou horou v rekonstruované budově nově vznikajícího školícího a vzdělávacího střediska v Rábech.
18. března 2002 - Dobruška
Na pozvání ředitele školy Ing. Antontína Mikeše, CSc., se senátor František Bartoš zúčastnil besedy se studenty 4. ročníků Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce.
4. března 2002 - Častolovice
V obci Častolovice na okrese Rychnov nad Kněžnou se senátor Bartoš zúčastnil jednání obecního zastupitelstva.
20. února 2002 - Pardubice, Srch, Čeperka
Diskuze u "Kulatého stolu o Evropské unii" s velvyslancem a vedoucím Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrianem a hejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem se na zámku v Pardubicích spolu se zástupci měst, obcí, podnikatelské sféry i nevládních organizací zúčastnil i senátor František Bartoš. Projednávanými tématy byly: Role regionů v EU, Příprava na strukturální fondy EU a Regionální hospodářství a vstup do EU.
Další zastávkou na Pardubicku byla obec Srch, kde senátor kromě jednání na Obecním úřadu se starostou Vladimírem Chlápkem navštívil i zdejší základní školu. V Čeperce na Obecním úřadu rovněž jednal se starostou Jaroslavem Křížem a dále senátor navštívil na její přání paní Marii Svobodovou z Čeperky.
19. února 2002 - Opočno, Dobruška, Rychnov n. Kn.
Společný výjezd zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Dernera a senátora MVDr. Františka Bartoše do okresu Rychnov nad Kněžnou se uskutečnil dne 19. února 2002. První zastávkou jejich návštěvy bylo Opočno, kde nejprve na Městském úřadu jednali se starostou panem Zdeňkem Filipem, za účasti ředitele Bc. Jaroslava Brennera si prohlédli nově postavený domov důchodců a v ústavu sociální péče hovořili s ředitelkou Mgr. Alenou Goisovou na téma "výstavba nového ÚSP ".
Po té v Dobrušce opět jednali nejprve se starostou Městského úřadu panem Oldřichem Klobasem a následně navštívili a. s. Grafitec. Zde hovořili s provozním ředitelem Ing. Lubošem Moravcem a vedoucím personálního odboru Ing. Milošem Kovářem především o problematice učňovského školství a potřebě pracovníků tzv. "černého řemesla".
V Rychnově nad Kněžnou zástupce hejtmana Ing. Derner spolu se senátorem Bartošem navštívili a. s. FAB. Zde za účasti generálního ředitele Ing. Vladimíra Bayera a ředitele proficentra Stavební zámky Ing. Václava Matějů měli možnost seznámit se s touto společností, která v loňském roce oslavila 90. výročí od svého založení a v současné době patří do skupiny ASSA ABLOY, a zároveň si i prohlédli divizi Stavební zámky. V závěru výjezdního dne navštívili Euroregion Glacensis, kde diskutovali s jeho sekretářem panem Helmutem Dohnálkem.
6. února 2002 - Ostřetín, Dolní Roveň, Chvojenec, Sezemice
Volební obvod č. 48 senátora Františka Bartoše zahrnuje kromě celého okresu Rychnov nad Kněžnou i část okresu Ústí nad Orlicí a Pardubice. Právě tento posledně jmenovaný okres ve středu dne 6. února senátor Bartoš navštívil.
Jeho první zastávkou byla Základní škola v Ostřetíně. Zde spolu s ředitelkou školy Mgr. Janou Smetanovou a starostou Obecního úřadu panem Pavlem Tobiáškem diskutovali nad připravovaným novým školským zákonem, dále byl senátor informován celkově o chodu školy i obce a v závěru své návštěvy si ZŠ - i když vzhledem k probíhajícím prázdninám bez žáků - prohlédl.
O novém školském zákonu senátor diskutoval i v obci Dolní Roveň za účasti ředitele zdejší Základní školy Mgr. Břetislava Zahálky a starostky obce Ivy Vinařové. Na podzim loňského byl slavnostně uveden do provozu rekonstruovaný úsek silnice Dolní Roveň - Komárov, který provedl rychnovský závod Strabag. V letošním roce by dle slov starostky obce bylo třeba, aby bylo vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci dalšího úseku silnice směrem na Horní Roveň, nebo» i tento úsek je velmi špatném stavu.
O silnici č. 35 vedoucí z Hradce Králové do Olomouce se hovořilo jak v Ostřetíně, tak i na dalším místě, které senátor navštívil, a tím byl Obecní úřad Chvojenec, kde funkci starostky obce vykonává paní Jaroslava Píšová. Jak starosta OÚ v Ostřetíně, tak i starostka OÚ ve Chvojenci se shodli v tom, že je nutné, vzhledem k velkému provozu na dané silnici a častým dopravním nehodám, vybudovat silniční obchvat. Kromě jiného informovala starostka obce senátora o provedené plynofikaci a připravované výstavbě tlakové kanalizace ve spolupráci s obcí Rokytno.
Závěrem svého výjezdního dne se senátor Bartoš zúčastnil spolu s dvojnásobným olympijským vítězem Martinem Doktorem, jeho otcem Josefem Doktorem, Ing. Michalem Rabasem, zástupcem hejtmana Krajského úřadu Pardubic, Janem Čulíkem, radním pro sport a mládež Krajského úřadu v Pardubicích, starostou MěÚ v Sezemicích Bohuslavem Kopeckým a zástupcem starosty MěÚ v Sezemicích Františkem Matúšů slavnostního vyhodnocení žáků a dorostenců sportovních oddílů města Sezemic.
2. února 2002 - Holice
U příležitosti 40. výročí otevření Kulturního domu v Holicích se senátor Bartoš zúčastnil slavnostního představení Shakespearovy hry Richard III. v provedení Divadelního spolku Kašpar z Prahy.
13. prosince 2001 - Horní Jelení
Dalšího jednání obecního zastupitelstva se senátor Bartoš zúčastnil dne 13. 12. 2001 v obci Horní Jelení.
3. prosince 2001 - Čeperka
V obci Čeperka na Pardubicku se senátor Bartoš zúčastnil jednání obecního zastupitelstva.
27. listopadu 2001 - Doudleby nad Orlicí
V Doudlebách nad Orlicí se v tento den senátor Bartoš zúčastnil zasedání Obecního zastupitelstva.
15. listopadu 2001 - Kounov
Jednání Obecního zastupitelstva se senátor Bartoš zúčastnil dne 15. listopadu 2001 v Kounově.
9. listopadu 2001 - Podbřezí
Dne 9. listopadu 2001 se v Podbřezí-Skalce senátor Bartoš zúčastnil jednání sněmu Svazku Region Orlické hory. Tento svazek, který byl založen v roce 1992, v současné době sdružuje celkem 24 horských a podhorských obcí z okresu Rychnov nad Kněžnou a je kolektivním členem Euroregionu Glacensis.
5. listopadu 2001 - Holice
Dne 5. listopadu 2001 se senátor Bartoš zúčastnil jednání Městského zastupitelstva v Holicích.
31. října 2001 - Pardubice, Dolní Roveň, Veská
Při svém výjezdu na Pardubicko poslední říjnový den senátor Bartoš nejprve jednal na krajském výboru KDU-ČSL v Pardubicích. Poté v obci Dolní Roveň společně se starostkou Obecního úřadu Ivou Vinařovou a radním Pardubického kraje Ing. Jiřím Kubínkem slavnostním přestřižením pásky uvedli do provozu silnici II/322 v části Dolní Roveň - Komárov, kterou nákladem 71 miliónů korun zrekonstruovala a. s. STRABAG Rychnov nad Kněžnou. Na pozvání ředitele Mgr. Břetislava Zahálky uskutečnil krátkou návštěvu ve zdejší Základní škole T. G. Masaryka. V závěru výjezdního dne navštívil senátor Bartoš Dětské centrum ve Veské, které ve spolupráci s Občanským sdružením Dialog z Hradce Králové pořádalo Den otevřených dveří spojený s možností prohlídky rekonstruovaného Veselého domečku.
21. října 2001 - Hemže
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hemžích u Chocně se v neděli 21. října 2001 v podvečer senátor Bartoš zúčastnil koncertu hudby starých mistrů, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe.
7. října 2001 - Častolovice
Na pozvání starosty OÚ Františka Kunčara a předsedy ZO ČZS Milana Podolského navštívil senátor Bartoš v neděli 7. října v Častolovicích výstavu "Zahrada východních Čech".
2. října 2001 - Horní Jelení
V obci Horní Jelení na Pardubicku se setkal senátor Bartoš se starostou Obecního úřadu Janem Štanclem, se kterým diskutoval na téma "zkušenost s výstavbou řadových domků a dvojdomků v obci". V Horním Jelení bylo v pěti etapách postaveno celkem 100 bytových jednotek v řadových domcích nebo dvojdomcích, v letošním roce byla zahájena výstavba dalších 24 bytových jednotek, které by měly být dokončeny v červenci příštího roku. V závěru své návštěvy si senátor prohlédl novou výstavbu osobně.
23. září 2001 - Vamberk
V kostele svatého Prokopa ve Vamberku byl senátor Bartoš přítomen na zahajovacím koncertu 5. ročníku varhanní soutěµe Voříškův Vamberk 2001.
22. září 2001 - Potštejn
V Potštejně v sobotu před svátkem sv. Václava L. P. 2001 vystoupil senátor Bartoš s níže uvedeným projevem u příležitosti výsadby lípy tisíciletí:
"Stará česká moudrost praví, že úkolem každého muže je postavit dům, zasadit strom a zplodit syna. Děti se musí rodit v zájmu zachování lidského roku. Domy se musí stavět, aby lidé měli kde žít. Ale proč jsme vyzýváni k sázení stromů? Nestačilo by, aby si příroda pomohla sama? Proč se dnes scházíme zde v parku v Potštejně s hudbou a za hojné účasti vás občanů, abychom zasadili jednu lípu, malý stromeček, který sotva komukoliv z nás přinese ještě za našeho života jakýkoliv užitek. Proč tedy? Domnívám se, že tento nápad přišel zcela spontánně a má symbolický charakter. Lípa sazená v období přelomu tisíciletí doroste do plné krásy až za sto let. Bude-li mít štěstí, pak ještě za dalších tři sta až čtyři sta let bude připomínat našim potomkům dnešní den. Přeji proto naší vlasti a vám občanům Potštejna mír a hojnost darů pozemských, aby svornost a dobrá vůle vládla vašim domovům. A tak, jak kořeny tohoto stromu pevně vrostou do této země, aby stejně tak byla pevná vazba vás občanů k vaší obci. Abyste nikdy nezapomněli, a» už vás µivot zavěje kamkoli do světa, kde je váš domov, vaše kořeny. Sázím tuto lípu s důvěrou a s přáním slovy Svatováclavského chorálu: "Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti, nám ni budoucím..." lípu milénia ve vaší obci."
21. září 2001 - Skuhrov nad Bělou
Slavnostního vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku ve Skuhrově nad Bělou - obci v podhůří Orlických hor na rychnovském okrese, která tuto soutěž v Královéhradeckém kraji letos vyhrála a postoupila do celostátního kola, se zúčastnil senátor František Bartoš v pátek dne 21. září 2001. Ve své krátké zdravici senátor Skuhrovu poblahopřál a za úspěch v soutěži poděkoval především těm, kteří se na výstavbě a zvelebení obce podíleli a slavnostního vyhlášení nebyli přítomni, tj. řadovým občanům.
25. srpna 2001 - Moravany
Na pozvání starosty Obecního úřadu v Moravanech pana Zbyňka Bakeše se senátor František Bartoš zúčastnil slavnostního odhalení obecního znaku a vysvěcení obecního praporu.
19. července 2001 - Olešnice v Orlických horách
Dne 19. 7. 2001 se senátor Bartoš zúčastnil v Olešnici v Orlických horách besedy se členy místního Sboru dobrovolných hasičů na téma současný stav na poli požární ochrany zejména s ohledem na zkušenosti s novou legislativou.
2. července 2001 - Holice
Na základě požadavku obcí mikroregionu Loučná se uskutečnilo dne 2. července 2001 v Kulturním domě v Holicích veřejné slyšení obcí senátního volebního obvodu 48 okresu Pardubice a Ústí na Orlicí . Jednání, kterému byl kromě senátora Bartoše přítomen i senátor Jiří Brýdl, předseda Výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu Senátu Parlamentu ČR a Josef Bezdíček, místopředseda Svazu měst a obcí ČR, se zúčastnilo celkem 14 starostů obecních a městských úřadů.
1. července 2001 - Rybná nad Zdobnicí
Zahajovacího koncertu na III. ročníku Rybenského hudebního léta se senátor Bartoš zúčastnil v kostele sv. Jakuba v Rybné nad Zdobnicí.
25. června 2001 - Deštné v Orlických horách, Orlické Záhoří, Neratov, Rokytnice v Orlických horách
Výjezdní den senátora Bartoše na Obecní úřady v Deštném v Orl. h. a Orlickém Záhoří, do Sdružení Neratov a na Městský úřad v Rokytnici v Orl. h. se týkal především chybějícího hraničního přechodu na okrese Rychnov n. Kn. s Polskou republikou. Z jednotlivých jednání vyplynulo souhlasné stanovisko se senátorem, a to uspořádat informativní schůzku všech zainteresovaných stran za účelem vybudování chybějícího hraničního přechodu mezi Orlickým Záhořím na české straně a Mostowicemi na straně polské.
21. června 2001 - Holice
Na pozvání ředitele školy se spolu s dalšími představiteli města, okresu a kraje zúčastnil senátor Bartoš slavnostního shromáždění u příležitosti výročí 50 let od založení zdejší Střední průmyslové školy automobilní. Dále jednal ve firmě Feifer - kovovýroba, spol. s r. o. s ředitelem a zároveň od 21. června 2001 i majitelem společnosti ing. Pavlem Feifrem. Projednávanými tématy byly především nezaměstnanost a zaměstnanost, regionální hospodářské komory a krajská rozvojová agentura.
20. června 2001 - Choceň
Jednání MO KDU-ČSL a následně Městského zastupitelstva v Chocni se senátor Bartoš zúčastnil 20. června 2001.
9. června 2001 - Lično
Slavnostního vysvěcení opraveného farního kostela Zvěstování Panny Marie v Ličně královéhradeckým biskupem Mons. Dominikem Dukou se kromě jiných významných hostů zúčastnil i senátor František Bartoš.
18. května 2001 - Skuhrov nad Bělou
Setkání se zastupiteli obce, zástupci Parlamentu ČR, zastupitelstvem Královéhradeckého kraje a Okresního úřadu v Rychnově n. Kn. se v obci Skuhrov nad Bělou zúčastnil i senátor František Bartoš.
4. května 2001 - Doudleby nad Orlicí
Na Obecním úřadě v Doudlebách nad Orlicí jednal senátor Bartoš se starostou obce Jiřím Kaplanem a zástupcem starosty Tomášem Zemánkem na téma povodně, obecní vodovod a rekonstrukce budovy ZŠ. Poté následovala za účasti ředitelky školy Mgr. Špačkové prohlídka školní jídelny a školy samé.
18. dubna 2001 - Sezemice, Býš», Rokytno
Výjezdní den do okresu Pardubice směřoval nejprve na Městský úřad do Sezemic, kde se uskutečnilo jednání senátora s mikroregionem Loučná, který zahrnuje celkem 10 obcí. V závěru jednání byl vznesen požadavek směrem k senátorovi uspořádat veřejné slyšení všech obcí volebního obvodu 48 z okresu Pardubice a Ústí n. Orl. za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu Senátu Parlamentu ČR Jiřího Brýdla. Dále senátor navštívil Dětské centrum Veská, kde spolu s ředitelkou MUDr. Drahomírou Peřinovou kromě prohlídky tohoto centra hovořil o zdlouhavých soudních jednáních, která komplikují předávání dětí do náhradní rodinné péče. Na Obecním úřadu v Býšti seznámil starosta obce Vratislav Rozman senátora s výstavbou obecních rodinných dvojdomků. Na závěr výjezdního dne na Pardubicko se v obci Rokytno zúčastnil senátor besedy s důchodci na téma důchodová reforma.
10. dubna 2001 - Pohoří
Na pozvání starosty Obecního úřadu v Pohoří Zdeňka Krafky se senátor Bartoš zúčastnil dětské akademie, kterou pořádala místní základní a mateřská škola, prohlédl si kroniku obce, která byla oceněna zvláštní cenou v soutěži Zlatý erb a prolistoval si i webové stránky obce.
26. března 2001 - Potštejn, Dobré
Výjezdu do Základních škol Potštejn a Dobré, které jsou zapojeny v projektu "Škola podporující zdraví" se spolu se senátorem Bartošem zúčastnil i ředitel Státního zdravotního úřadu Praha doc. Jaroslav Kříž. V obou školách se za účasti ředitelek ZŠ Mgr. Říčařové a Mgr. Pekařové a starostů obcí Jiřího Kubelky a Ladislava Michla nejprve uskutečnila prohlídka budov, jejich vybavení a zařízení a následně proběhly krátké besedy s vedením školy, resp. učitelským sborem. Obě ředitelky hodnotily projekt Škola podporující zdraví, který je vypracováván na čtyři roky, jako přínos pro školu, a to především v oblasti chování a mezilidských vztahů.
6. března 2001 - Potštejn
Na Obecním úřadu v Potštejně senátor Bartoš jednal se starostou obce Jiřím Kubelkou. Projednávanými oblastmi byl plán rozvoje obce, obecní vodovod, nezaměstnanost, rekonstrukce hradu, zdravotní péče a spolupráce se školou.
26. ledna 2001 - Kostelec nad Orlicí
V nově zřízeném uprchlickém táboru v objektu bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí se senátor Bartoš setkal s ředitelem tohoto střediska Mgr. Milanem Bůµkem. Tématem jejich jednání byly obecné informace o tomto zařízení.
24. listopadu 2000 - Deštné v Orlických horách
Zasedání Obecního zastupitelstva v Deštném v Orl. h. se senátor Bartoš zúčastnil v pátek dne 24. listopadu 2000.
13. října 2000 - Černíkovice, Opočno
Dne 13. 10. 2000 navštívil senátor Bartoš Ústav sociální péče v Černíkovicích a Opočenskou nemocniční, a. s. Tématem diskuze v obou zařízeních byla novela Zákoníku práce, především limitování přesčasových hodin a odměňování pracovníků. V Opočenské nemocniční je očekáván nedostatek lékařů, kteří budou schopni zajistit nepřetržitý chod nemocnice a přitom nepřesáhnou stanovený počet přesčasových hodin. Dalšími problémy nemocnice jsou platby pojiš»oven a nevýhody, které jim jako soukromému sektoru vznikají. Dobrou zprávou v ÚSP Černíkovice je výstavba nového areálu v Rychnově nad Kněµnou.
3. července 2000 - Kvasiny, Přepychy
Za doprovodu starosty OÚ Ing. Josefa Petery si senátor Bartoš prohlédl Charitní domov pro řeholnice v Přepychách. Seznámil se zde s problematikou tohoto zařízení i s jeho přínosem pro život obce. Další cesta senátora vedla do nově postaveného ÚSP pro mládeµ v Kvasinách. Ředitel ÚSP Oldřich Štěpán informoval senátora o tom, µe s reformou veřejné správy je třeba uvaµovat o převodu zřizovací funkce sociálních zařízení, další projednávanou otázkou bylo financování ústavů.
2. června 2000 - Javornice, Rokytnice v Orlických horách
Především otázky týkající školství, dopravní obsluµnosti, nezaměstnanosti a stav silnic byly hlavními body při jednání senátora Bartoše na OÚ v Javornici, kde se setkal se starostou obce Josefem Serbouskem a na MěÚ v Rokytnici, kde hovořil se starostou města Antonínem Štefkem.
12. května 2000 - Olešnice, Rašovice
Se zástupci ZD Leština Olešnice diskutoval senátor Bartoš o problémech hospodaření v tomto druµstvu. V Informačním centru Rašovice, které je nezávislým, informačním, vzdělávacím a realizačním subjektem působícím v rámci aktivit občanského sdruµení JOB, se senátor setkal s jeho zástupci a ti jej informovali o snaze přispět svojí činností k rychlejší transformaci sociální oblasti v České republice.
5. května 2000 - Lhoty u Potštejna
Na pozvání starosty obce Františka Břeč»ana se senátor Bartoš setkal se zastupiteli obce. Společně hovořili o současných problémech obce, ale i jejím výhledu v dalších letech. Následně senátor diskutoval s ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Coufalovou a společně si prohlédli zrekonstruovanou budovu školy včetně rozestavěné tělocvičny, která je z finančních důvodů 10 let zakonzervovaná. Na závěr své návštěvy se setkal se zástupci nově vzniklého sdruµení Brodec.
28. dubna 2000 - Lány u Dašic
Na OÚ v Dašicích jednal senátor Bartoš se starostou Jiřím Halířem, který informoval senátora o tom, µe obec Dašice podala žádost o udělení statutu města. Dalšími projednávanými tématy byly rozpočet obce, nezaměstnanost, práce v mikroregionu Loučná, plynofikace a zkušenost s jednotným záchranným systémem. Poté navštívil senátor v Lánech u Dašic soukromého zemědělce Ing. Jiřího Hájka, který s 15 stálými a 10 sezónními zaměstnanci hospodaří na cca 100 hektarech půdy. Ing. Hájek informoval senátora o problémech, se kterými se potýká při podnikání, diskuze se týkala zákoníku práce a agrární komory.
17. dubna 2000 - Týniště nad Orlicí
Výjezdní den do Týniště n. Orl. zahájil senátor Bartoš na MěÚ, kde jej starosta Ing. Josef Daniel informoval o hospodaření města, diskuze byla vedena i na téma reforma státní správy a nezaměstnanost. Po návštěvě firem Moning a Piana si prohlédl Geriatrické centrum a poté se sešel s představiteli neziskového sektoru - občanským sdruµením JOB a občanským sdruµením Krajina Podorlicka. V závěru výjezdního dne navštívil senátor polikliniku, kde se setkal s jednateli a hovořili spolu o dostupnosti lékařské péče, platební kázni pojiš»oven, zajištění RZP a LSPP.
31. března 2000 - Borohrádek
Tento den se senátor Bartoš věnoval městu Borohrádku, konkrétně navštívil MěÚ, kde jednal se starostou Jiřím Špinarem, dále navštívil obě ZŠ - Církevní ZŠ a ZŠ TGM, zdravotní středisko a v závěru výjezdního dne se setkal ve firmě SECA s jejím majitelem Serafinem Campestrini a ve firmě Hajn s manželi Hajnovými.
20. března 2000 - Čermná nad Orlicí, Holice
Na Obecním úřadu v Čermné n. Orl. jednal senátor se starostou obce Josefem Bezdíčkem o transformaci veřejné správy. Ve firmě Feifer, spol. s. r. o. se senátor Bartoš a ředitel společnosti Ing. Pavel Feifer společně zabývali návrhem nového Zákoníku práce.
10. prosince 1999 - Horní Jelení
V sále místního kina se uskutečnila beseda senátora Bartoše s místními občany. Dotazy byly směrovány k činnosti Senátu a práci senátora, dále se hovořilo o současných problémech obce i obyvatel samotných.
10. prosince 1999 - Moravany
Na Obecním úřadě v Moravanech byl senátor Bartoš přítomen setkání s dalšími obcemi, společně diskutovali o současných problémech obcí.
19. listopadu 1999 - Dobruška
Na MěÚ se starostou Oldřichem Klobasem a zástupcem starosty Josefem Urbanem hovořil senátor o dofinancování následků povodně z roku 1998, připravovaných změnách územního plánu, privatizaci městských bytů a moµnosti využití projektů v rámci programů Evropské unie, dále si senátor prohlédl ZŠ Pulice a ZŠ F. Kupky a v závěru svého výjezdního dne navštívil Městské muzeum, kde diskutoval s ředitelem Jiřím Machem.
15. listopadu 1999 - Rychnov nad Kněµnou
V MŠ Láň na pozvání ředitelky Dagmar ®idové si senátor Bartoš prohlédl toto předškolní zařízení a seznámil se s činností školky; především se zajímal o specifickou pedagogickou činnost u postižených dětí a o varianty řešení návazné komplexní péče v základních a specielních školách.
22. října 1999 - Holice, Vysoké Chvojno
Za účasti ředitelky školy Mgr. Poláčkové si senátor Bartoš prohlédl novou budovu Gymnazia v Holicích, dále navštívil Ing. Feifera v jeho firmě a hovořili spolu na téma regionální hospodářská komora. Ve Vysokém Chvojně starosta obce Ing. B. Polák informoval senátora o obci, především o problému odlivu mladých lidí z obce.
12. září 1999 - Voděrady
Na pozvání starosty Obecního úřadu Josefa Poláčka se senátor František Bartoš zúčastnil ve Voděradech slavnostního svěcení praporu obce, které na mši svaté provedl generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha.
4. června 1999 - České Meziříčí
Na Základní škole v Českém Meziříčí se senátor Bartoš zúčastnil předmětu občanská výchova a se žáky besedoval na téma Senát ČR a jeho význam pro občany a společnost.
27. května 1999 - Horní Jelení, Dašice, Staré Hradiště
Se starosty jednotlivých obcí Janem Štanclem, Jiřím Halířem a Pavlem Vrátilem jednal senátor Bartoš o současném stavu obcí a jejich problémech (rozpočty obcí, základní školy, domy s pečovatelskou sluµbou, dopravní obslužnost).
27. května 1999 - Říčky v Orl. h.
Na Obecním úřadě v Říčkách informoval senátora Bartoše starosta obce Josef Peterka o problému obce, a to chybějících finančních prostředcích na dofinancování investiční akce - ČOV.
7. května 1999 - Dolní Roveň, Býš»
V Dolní Rovni kromě prohlídky obce jednal senátor Bartoš se starostkou OÚ Ivou Vinařovou o stavu místních komunikací, územním plánu obce, dopravní obslužnosti, zaměstnanosti a plynofikaci. V Býšti byl senátor informován starostou OÚ Vratislavem Rozmanem o následcích povodní z roku 1998, o investicích obce - výstavbě rodinných dvojdomků se státní dotací a o zaměstnanosti.
14. dubna 1999 - Dobré, Kounov
Se starosty OÚ Dobré Ladislavem Michlem a OÚ Kounov Zdeňkem Šritrem jednal senátor Bartoš o obnově obcí po loňských povodních, dále se zajímal o dopravní obsluµnost a nezaměstnanost. V Dobrém se sešel i s ředitelem společnosti Kerson Janem Rozinkem, která v obci Dobré provádí stavební a rekonstrukční práce v objemu 22 mil. Kč.
9. dubna 1999 - Slatina nad Zdobnicí, Rokytnice v Orlických horách
Během této cesty navštívil senátor Bartoš OÚ a ZŠ ve Slatině n. Zd., ÚSP a MěÚ v Rokytnici v Orl. h.. Cílem cesty senátora bylo získat informace o současných problémech obcí, dopravní obsluµnosti, stavu místních komunikací, v ÚSP Rokytnice se zajímal o názory a připomínky k připravované novele zákona o sociální pomoci.
12. března 1999 - Čeperka
Na OÚ v Čeperce se senátor Bartoš setkal se starosty obcí Čeperka, Hrobice, Libišany a Opatovice n. L. a hovořil s nimi na téma - kanalizace, plynofikace, vodovod, nezaměstnanost a dopravní obsluµnost obcí.
26. února 1999 - Dobřany, Bystré
Na OÚ v Dobřanech diskutoval senátor Bartoš se starostkou obce Marií Pohlovou o současném stavu obce a společně navštívili soukromou ZŠ Trivium Plus o. p. s. V Bystrém se starostou obce Jaroslavem Duškou jednal o problémech obce (vodovod, rekonstrukce osvětlení, POV, potřeba dotace na bydlení, aby nedocházelo k odlivu mladých rodin z obcí), dále zde senátor navštívil Církev bratrskou a seznámil se s její činností.
19. února 1999 - Holice
Při výjezdu do Holic senátor Bartoš nejprve se starostou MěÚ Ladislavem Effenberkem diskutoval o současných problémech města, prohlédl si rekonstruovanou polikliniku, dále navštívil gymnázium (stávající budovu i rozestavěný areál nového gymnázia) a SPŠA, kde hovořil s ředitelkou gymnázia Mgr. Poláčkovou a ředitelem SPŠA PaedDr. Kořínkem.
22. ledna 1999 - Opočno, České Meziříčí
V Českém Meziříčí si kromě návštěvy OÚ prohlédl senátor Bartoš ZŠ, dále navštívil MěÚ Opočno, ÚSP a Opočenskou nemocniční a. s. Cílem návštěvy bylo získat informace o stavu obcí po povodni roce 1998, aktuálních problémech obcí, dále získat názory a připomínky k připravované novele zákona o sociální pomoci a seznámit se s chodem jediné soukromé nemocnice na okrese Rychnov nad Kněµnou.
15. ledna 1999 - Ráby, Sezemice
Při této návštěvě volebního obvodu navštívil senátor Bartoš ÚSP pro mentálně postižené v Rábech, OÚ, farní úřad a Dům s pečovatelskou sluµbou v Sezemicích a Dětské centrum ve Veské. Cílem návštěvy bylo získat poznatky a názory z diskuze o dopadech novely zákona o rodině a o připravované novele zákona o sociální pomoci.
24. září 1998 - Sezemice
Na pozvání starosty Městkého úřadu pana Bohuslava Kopeckého se senátor Bartoš zúčastnil v Sezemicích slavnostního předání bytů u příležitosti dokončení výstavby 108 bytových jednotek.
17. - 18. září 1998 - Rychnov nad Kněµnou
Za účasti předsedy Senátu ČR Petra Pitharta se na svém výjezdním zasedání senátoři senátního klubu KDU - ČSL, jehoµ je senátor Bartoš členem, zabývali problematikou neziskového sektoru v ČR a vztahem státu k tomuto sektoru.
7. září 1998 - Solnice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou, Dobré, Bílý Újezd
Senátor Bartoš v tento den navštívil prvních pět obcí postižených červencovou povodní, zajímal se o celkové školy v jednotlivých obcích, o zkušenosti starostů a obecních zastupitelů s organizací záchranných a likvidačních prací, o spolupráci s krizovým štábem, humanitárním centrem, hasičskými sbory a dalšími organizacemi.
18. května 1998 - Ústí nad Orlicí, Pardubice, Rychnov nad Kněµnou
Na Úřadech práce v Ústí n. Orl., Pardubicích a Rychnově n. Kn. se senátor zajímal o současný stav nezaměstnanosti v jednotlivých okresech, dále o personální a technické vybavení úřadů a zaměstnávání absolventů škol a občanů se ZTP.
6. dubna 1998 - Černíkovice, Kvasiny, Solnice
Se starosty obcí a řediteli ÚSP diskutoval senátor Bartoš o budoucí vizi sociální péče u nás, o financování státní a soukromé pečovatelské služby, o připomínkách k věcnému záměru zákona o sociální pomoci, problémech starostů v dopravní obsluµnosti, rozpočtech obcí a bytové výstavbě.
2. března 1998 - Albrechtice nad Orlicí, Borohrádek, Týniště nad Orlicí
Dopravní oblužností, jejím financováním a rozpočty obcí se senátor Bartoš zabýval na OÚ v Albrechticích n. Orl. a MěÚ v Borohrádku a Týništi n. Orl.. V domovech důchodců v Albrechticích n. Orl. a Borohrádku a v Geriatrickém centru v Týništi n. Orl. senátor zjiš»oval informovanost a připomínky navštívených institucí k věcnému záměru zákona o sociální pomoci.
© 2001 - Kancelář senátora Bartoše