Portrét Nadpis
Osobní profil
Aktuálně
Moje práce
Volební obvod
Kontakt
Osobní profil
František Bartoš se narodil 31. 5. 1953 v Rychnově nad Kněžnou. Po studiu na Střední zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně. V roce 1979 byl promován a poté deset let pracoval jako obvodní veterinární lékař v okrese Rychnov nad Kněžnou. Na politickou dráhu vstoupil v komunálních volbách v roce 1990, ve kterých byl zvolen starostou města Rychnova nad Kněžnou na období 1990 -1994. V letech 1994 - 1998 vykonával funkci zástupce starosty. V roce 1996 byl zvolen senátorem Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě číslo 48 - Rychnov nad Kněžnou na funkční šestileté období. V regionální politice se angažuje v oblasti česko-polské vzájemnosti na pomezí Čech, Moravy a Kladska. V roce 1996 stál u zrodu Euroregionu Glacensis a byl jeho prvním předsedou. František Bartoš je ženatý, jeho manželka Eva je lékařka, mají spolu čtyři děti.
© 2001 - Kancelář senátora Bartoše